Srovnání s bankami na trhu

vh&kb capital; zhodnocení; výnos; úrok

Ukázka zhodnocení u Nás

Investiční dluhopisy VH&KB capital s.r.o.


1. Zakoupíte si 10 dluhopisů ve výši 100.000 Kč
2. Dostanete úrok ve výši 6% p.a.
3. 5x obdržíte v Listopadu vyplacený úrok ve výši: 6.000 Kč před daní
4. V pátém roce dostanete zpět celých 100.000 Kč
5. Celkový výnos za pět let činní 30.000 Kč
6. Zisk za pět let 20.000 Kč (po odečtu emisního ážia) před zdaněním
7. 17 000 Kč je konečná částka pro Vás po zdanění
vh&kb capital; zhodnocení; výnos; úrok

Zhodnocení v bankách

Běžné a spořící účty


1. Vložíte prostředky ve výši 100.000 Kč
2. Nejvyšší zhodnocení na spořícím účtu 1% p.a.
3. 5x obdržíte úrok ve výši cca 1.000 Kč před zdaněním
4. V pátém roce dostanete zpět celých 100.000 Kč
5. Celkový výnos za pět let činní 5.000 Kč před zdaněním
6. Váš čistý zisk je cca 4.250 Kč po zdanění (z banky.cz) ke dni 28.2.2018

Povinně zveřejňované informace