FAQ - často kladené otázky:

- Minimální výše investice je 10.000 Kč.
- Pokud bude Vaše jednorázová investice nad 1.750.000 Kč, požádáme Vás o osobní konzultaci, jelikož můžeme nabídnout individuální podmínky.
- S nákupem dluhopisů je spjato emisní ážio ve výši 1.000 Kč/dluhopis
- Díky tomu po Vás nebudeme požadovat žádný "poplatek za správu" během celého pětiletého období
- Podle zákona se výnosy daní aktuálně (1. 3. 2018) u FO 15% a u PO 19%. Tuto daň odvádíme za Vás a Vy dostanete úrokový výnos očištěný o tuto daň. Daně se můžou v průběhu let změnit.
- V první řadě začít přečtením "Emisních podmínek"
- Dluhopisy lze zakoupit dvěma způsoby, a to: přes internet anebo na osobní schůzce
- Podepíšeme smlouvu o "Smlouva o úpisu". Jakmile uhradíte kupní cenu dluhopisů bankovním převodem nebo v hotovosti, dluhopisy Vám osobně předáme
- Při nákupu přes internet podepíšete smlouvu u sebe doma a pošlete nám ji poštou. Po zaplacení kupní ceny dluhopisů Vám obratem posílám dluhopisy poštou na Vaši adresu
- Podrobnější postup zde: Chci koupit dluhopisy

- Vaše peníze investujeme do fyzického majetku a virtuálního operátora. Nebudou investovány na kapitálových trzích (akcie, obligace atd.) vzhledem k tomu, že se ze dne na den můžou dostat na nulu
- Před každým nákupem podrobíme nemovitost nebo majetek podrobné analýze. Dopředu si spočítáme kupní náklady a náklady na případné opravy a rekonstrukce jak nemovitosti, tak majetku. Samozřejmě vypočítáme následnou prodejní cenu a poté, když je zhodnocení dostatečně vysoké, jdeme do toho. Primárně využíváme tři varianty: Negative, Average a Positive. Nezbytnou součástí je samozřejmě diverzifikace našeho portfolia podnikání.
- Investice do státních dluhopisů je poměrně stabilní a bezpečnější investicí. Ovšem musíme vzít v potaz, že stát neinvestuje vybrané prostředky jako firmy. Díky tomu může nabídnout relativní jistotu uložení a odráží se to i ve výnosu (aktuálně 0,1 - 1% p.a.).
- Oproti tomu my vaše peníze diverzifikovaně investujeme a díky tomu můžeme poskytnout vyšší procentní zhodnocení. Aktuální výše 6% p.a.
-Ne. Díky naší strategii a propočtům před vstupem do jakékoliv investice naše RIO (return on investments) nekleslo pod 16%
- Upřímně moc si tuto situaci nedokážeme představit a to z několika důvodů.
- Společnost nakupuje nemovitosti a majetek pod tržní cenou, které buď ihned prodává se ziskem, nebo majetek revitalizuje a tím ještě zvýší hodnotu pro jeho následný prodej. Pravidelné výdaje má naše společnost pouze za pronajaté prostory. Cena nájemného je pod hranicí 15 000 Kč/měsíc a žádné další pravidelné výdaje společnost nemá. Díky tomu je možná platební neschopnost téměř minimální.
- U předchozích investičních příležitostech jsme byli schopni dosáhnout zisku od 15% do 238%. Prodat případně majetek mírně pod cenou (cena nákupu + revitalizace + 6% úrok) není problém.
- Aktuálně máme tři cesty: první je investování do nemovitostí, jejich výstavba, koupě a rekonstrukce. Buď postavíme novostavbu a prodáváme koncovému zákazníkovi, nebo nalezneme opomenutou stavbu v horším stavu. U této stavby provedeme technickou a právnickou analýzu jak stavby samotné, tak její lokality a když jsou vhodné podmínky, investujeme do ní
- Druhá cesta je investice do majetku na veřejných i neveřejných dražbách. U dané věci předem určíme znaleckým posudkem její hodnotu a maximální cenu, za kterou ji jsme ochotni koupit. Na aukcích můžeme majetek pořídit za zlomek jeho ceny, nebo je cena oproti trhu o desítky procent nižší. Díky tomu můžeme tento majetek poté prodat se ziskem
- Třetí cesta je založení virtuálního operátora. Aktuálně jednáme s operátory o poskytnutých cenách. Cílem je díky velkému objemu zakoupených dat stlačit cenu co nejníže. Dle předběžných nabídek a našich kalkulací se dokážeme dostat na výslednou cenu u tarifu neomezeného volání, SMS a 10 GB internetu pod 500 Kč/měsíc. Výsledkem je nabídka lukrativního produktu, na který aktuálně dosahují pouze korporátní zákazníci.
- Díky tomu, že naše emise dluhopisů nepřesáhne částku 1 000 000 EUR (maximální úpis je 24 000 000 Kč), nemáme zákonnou povinnost dle § 34 odst. 4 písm. g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu uveřejnit prospekt cenného papíru k emitovaným dluhopisům a ani se na něj nevztahují povinnosti v souvislosti s veřejnou nabídkou cenných papírů.
- Naše dluhopisy jsou zajištěny projekty, které za ně realizujeme. Díky úspěšnosti naších projektů, dokážme zhodnocovat finance do nich vložené
- Pro účely našeho podnikání samozřejmě využíváme i vlastní zdroje. Ovšem i na trhu platí "kdo dřív přijde, ten dřív mele", a proto vyřizovat úvěry nebo hypotéky na zajímavé investiční příležitosti může zapříčinit, že konkurence, která má dostatek prostředků přímo na účtu, nás předběhne, jelikož zájemci s vlastní hotovostí mají přednost před zájemci s úvěrem
- Samozřejmě "peníze dělají peníze"! Společně je dokážeme efektivněji zhodnotit než například na spořicím účtu. My vám Vaše peníze zhodnotíme, Vy nám zase pomůžete navýšit náš kapitál a umožnit koupi nemovitosti, majetku a založení operátora
- 24 miliónu je dostatečná částka, která nám dává pro nadcházejících 5 let smysl
- Naším cílem je efektivně použít peníze ihned pro nákup a nastartování nového mobilního operátora
- V okamžiku vydání emise dluhopisů víme předem, jaké částky využijeme pro daný konkrétní záměr a jaké očekáváme jejich zhodnocení.