Dluhopisy VH&KB Capital s.r.o.

dluhopis;investice,vh&kb capital

Co je to dluhopis?

Dluhopis je cenný papír, který zajišťuje jeho majiteli předem stanovený výnos. Laicky řečeno je dluhopis půjčka, kterou dáváte emitentovy (vydavateli) dluhopisu. Každý držitel má právo na předem sjednaný úrok, který mu bude emitent dle dohody včas vyplácet. Tyto úroky se platí až do konce platnosti dluhopisu. Po uplynutí platnosti dluhopisu vydavatel vrátí půjčenou částku.

Dluhopis VH&KB Capital s.r.o.

Investiční dluhopisy jsou vydávány za účelem vytvoření nového VIRTUÁLNÍHO OPERÁTORA a rozšíření naších možností účasti na dražbách.

dluhopis;investice,vh&kb capital

Informace o dluhopisu

Emitent:VH&KB capital s.r.o.
Název dluhopisů:,,INVESTIČNÍ DLUHOPIS"
Podoba dluhopisů:listinný cenný papír
Forma dluhopisu:na řad
Jmenovitá hodnota dluhopisu:10.000 Kč (slovy: desettisíckorunčeských)
Dlužná částka dluhopisu:dlužná částka je rovna jmenovité hodnotě dluhopisu
Emisní ážio:1.000 Kč (slovy: tisíckorunčeských)
Emisní kurz dluhopisu:11.000 Kč (slovy: jedenácttisíckorunčeských)
Úrokový výnos dluhopisu:6% p. a.
Počet kusů:až 2 400 Ks
Číselná identifikace dluhopisů:1 - 2 400
Datum emise dluhopisů:1.1.2019
Lhůta pro upisování emise dluhopisů:31.12.2019
Splatnost dluhopisů:1.1.2024
Splatnost úrokového výnosu vždy k: (od roku 1.1.2019 do roku 1.1.2024)
Dostupnost emisních podmínek:www.vh-kb.cz a na adrese Hornopolní 933/36, 702 00 Ostrava

Povinně zveřejňované informace

emisní podmínky;vh&kb capital
smlouva o úpisu dluhopisů;vh&kb capital
vzor dluhopisu; vh&kb capital